Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

DREJTOR

Nefrus Çeliku

Nefrus Çeliku
Data e lindjes: 02.11.1966
Vendi i lindjes: ,Kërçovë
Gjendja civile: I martuar, baba i dy fëmijëve
Nacionaliteti: Shqipëtar

Arsimimi:

  • Shkolla e mesme “MirkoMileski”, Kërçovë
  • Inxhinier Agrar, Prodhime bimore, Fakulteti Bujqësori Tiranës, Univerziteti Bujqësori Tiranës
  • Mastër në shkencat agronome, Fakulteti Bujqësori Tiranës, Univerziteti Bujqësori Tiranës

Eksperienca e punӫs:

2003 Bashkëpuntor i ri në njësinë rajonale të Ministrisësë Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Kërçovë

2000 – 2005 Kryetari Këshillit të Komunës së Osllomej, Komuna Osllomej

2005 – 2009 Këshilltar në Komunën e Osllomej, Komuna Osllomej

2009 –2011 Këshilltar Shtetëror, Qeveria e Republikës së Maqedonisë

2012-2017 Këshilltar Shtetëror për farëra dhe materiale fidanore, Minisitria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave

2017-2020 Sekretar shtetëror në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave

2020 Drejtor i emëruar në ndërmarjen publike për menaxhim me kullotat

Gjuhӫt:

Gjuhë shqipe (amtare)
Gjuhë maqedonase
Gjuhë angleze

Aftësitë kompjuterike:

Microsoft Office (Word, Exel, Power Point) Corel Draw

Të dhëna shtesë:


-Mars 2002 – Maj 2002 Anëtari Komisionit rajonal për regjistrimin e popullësisë në Republikën e Maqedonisë, Enti Shtetëror Statistikor
-Shkurt 2003 – Kryetar I Qendrës për Zhvillim Rural, Kërçovë 2005 Forcimi i kapacitetëve të fermerëve të vegjël, SFRAM Shkup, LRF Shkup, SIDA Shkup dhe Federata e fermerëve të Republikës së Maqedonisë
-2005 Shkolla e lidershipit, SKANGRI dhe SIDA Shkup
-Mars 2006 – Qeshor 2006 Anëtari Komisionit rajonal për regjistrimin e bujqësisë në Republikën e Maqedonisë, Zyra shtetërore statistikore e Republilkës së Maqedonisë
-Shkurt 2008 – Prill 2008 Anëtari Komisionit Komunal për zgjedhje lokale, Komisioni Shtetëror Zgjedhor ne Republikës e Maqedonisëse Veriut

Back to top