Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lista e punonjësve në NP Kullotat

Nefrus ÇelikuDREJTOR070-409-887
Violeta IlievskaZËVENDËS DREJTOR070-205-751
Zulejha Topojani KurtiZyrtar i pavarur-Sekretar-Drejtori078/318-792
Lençe MaliminovaZyrtar i pavarur-Drejtori075/318-017
Tatiana MilçevskaShef Departamenti-Drejtori075/318-415
Verce KanzurevskaShef Departamenti-Drejtori075/318-003
Gani SejdiuZyrtar i pavarur-Drejtori076/346-178
Svetlana ZivkoviçZyrtar i pavarur-Drejtori075/457-169
Vaso TufaShef Departamenti-Drejtori078/318-759
Beti DimoskaDrejtori i asociuar078/318-763
Mersie TairiBashkëpunëtor i ri 
Ganimet UkshiniReferent075/318-007
Xhevat LikaShofer-Drejtoria075/318-004
Rejhan MemediStafi teknik-Drejtoria078/318-793
Hisen AbdurahmaniNdihmëspunëtor-Drejtori 
Bajram IdrizovskiReferent i lartë në degën Bit Pazar076/457-167
Arbenta ZherkaReferent i lartë në degën Bit Pazar078/318-784
Elena AzhderskaOficer i ri – Dega Bit Pazar074/233-213
Abdul AdiliBashkëpunëtor-Drejtoria Junior078/319-442
Ilir KosovrastiNëpunës i lartë në degën Dibër075/316-115
Nikolce PetrovskiShef i filialit Manastir për Manastir076/457-187
Dejan JokoskiPunonjës i lartë në degën Manastir për Prilep078/318-953
Rafet QamiliPunonjës i lartë në degën Manastir për Prilep078/318-957
Dragi AngelovskiDrejtues në degën Kratovë për Kratovë075/318-016
Maria DavitkovskaOficeri i ri – Dega në Kratovë për Kriva Pallankë070/514-107
Vladimir DrvoshanovKryetar i degës Strumicë për Strumicë075/318-015
Suzana GjorgievaOficer i lartë në filialin Strumicë për Radovish078/318-962
Slobotka MilushevaOficer i ri – Dega Strumicë076/203-310
Zoran TasevskiBashkëpunëtor në degën Sveti Nikollë për Shtip076/457-165
Boban StefanovskiReferent i lartë në Degën e Vinicës për Dellçevë078/318-974
Jugosllavka CvetkovskaPunonjës i lartë në degën Vinicë për Berovë078/318-972
Ivan PetrovOficeri i vogël – Dega në Vinicë për Koçan dhe Vinicë078/318-972
Todor StojanovMenaxher në degën Sveti Nikole për Sveti Nikole075/318-006
Cane GjurchinovskiKryetar i Degës së Gostivarit075/318-010
Goce SavevskiPunonjës i lartë në filialin e Gostivarit për Kërçovë076/457-723
Armen HasaniOficeri i ri – Dega Tetovë071/712-757
Shpend HaliliOficeri i ri – Dega Tetovë072/242-111
Vanço GjerovskiOficeri i ri – Dega Tetovë077/959-239
Aca SimonovskiOficeri i ri-Dega e Shën Nikollës për Kumanovë078/352-351
Back to top