Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Список на Вработени

Нефрус ЧеликуДИРЕКТОР070-409-887
Виолета ИлиевскаЗАМЕНИК ДИРЕКТОР070-205-751
Зулејха Топојани КуртиСамостоен референт-Секретарка-Дирекција078/318-792
Ленче МалиминоваСамостоен референт-Дирекција075/318-017
Татјана МилчевскаРаководител на сектор-Дирекција075/318-415
Верче КанзуревскаРаководител на сектор-Дирекција075/318-003
Гани СејдиуСамостоен референт-Дирекција076/346-178
Светлана ЖивковичСамостоен референт-Дирекција075/457-169
Васо ТуфаРаководител на оделение-Дирекција078/318-759
Бети ДимоскаСоработник-Дирекција078/318-763
Мерсие ТаириПомлад соработник 
Ганимет УкшиниРеферент075/318-007
Џеват ЛикаВозач-Дирекција075/318-004
Рејхан МемедиТехнички персонал-Дирекција078/318-793
Хисен АбдурахманиПомошен работник-Дирекција 
Бајрам ИдризовскиВиш Референт во подружница Бит Пазар076/457-167
Арбента ЖеркаВиш Референт во подружница-Бит Пазар078/318-784
Елена АждерскаПомлад референт-Подружница Бит Пазар074/233-213
Абдул АдилиПомлад Соработник-Дирекција078/319-442
Илир Косоврасти  Виш референт во подружница Дебар075/316-115
Николче ПетровскиРаководител во подружница Битола за Битола076/457-187
Дејан ЏокоскиВиш референт во подружница Битола за Прилеп078/318-953
Рафет ЌамилиВиш референт во подружница Битола за Прилеп078/318-957
Драги АнгеловскиРаководител во подружница Кратово за Кратово075/318-016
Марија ДавитковскаПомлад референт-Подружница Кратово за Крива Паланка070/514-107
Владимир ДрвошановРаководител во подружница Струмица за Струмица075/318-015
Сузана ЃоргиеваВиш референт во подружница Струмица за Радовиш078/318-962
Слоботка МилушеваПомлад референт-Подружница Струмица076/203-310
 Зоран ТасевскиСоработник во подружница Свети Николе за Штип076/457-165
Бобан СтефановскиВиш Референт во подружница Виница за Делчево078/318-974
Југославка ЦветковскаВиш референт во подружница Виница за Берово078/318-972
Иван ПетровПомлад референт-Подружница Виница за Кочани и Виница078/318-972
Тодор СтојановРаководител во подружница Свети Николе за Свети Николе075/318-006
Цане ЃурчиновскиРаководител во Подружница Гостивар075/318-010
Гоце СавевскиВиш референт во подружница Гостивар за Кичево076/457-723
Армен ХасаниПомлад референт-Подружница Тетово071/712-757
Шпенд ХалилиПомлад референт-Подружница Тетово072/242-111
Ванчо ЃеровскиПомлад референт-Подружница Тетово077/959-239
Аца СимоновскиПомлад референт-Подружница Свети Николе за Куманово078/352-351
Back to top