Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

За стопанисување со пасиштата во државна сопственост, Владата на Република Северна Македонија го основа Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта.

Back to top