Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА

Бул.Партизански oдреди бр.145, 1000 Скопје

info@jppasista.mk

телефон 02-3064-221
02-3064-881

www.jppasista.mk

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ЗА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ТАТЈАНА  МИЛЧЕВСКА
телефон:      078-318-415
Back to top