Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА

Годишен план за спречување на корупција за 2023

Годишен план за спречување на корупција за 2022

ИЗВЕШТАИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА

Годишен извештај за реализација на 2018

Годишен извештај за реализација на 2017


РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИ

Ревизорски извештај 2018

Ревизорски извештај 2017


ЗАВРШНА СМЕТКА

Back to top