Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

N.P. PËR MENAXHIM ME KULLOTA


Partizanski odredi, nr.145 ,1000, Shkup
Email: info@pasishta.com
Telefon: 02-3064-221 ; 02-3064-882

ZYRTARE PËR INFORMACION PUBLIK

TATJANA MILCEVSKA
Telefon:      078-318-415

Back to top