Notice: is_feed was called incorrectly. Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /home/www/jppasista.mk/wp-includes/functions.php on line 5663
ПОЧЕТНА – Јавно Претпријатие
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

За стопанисување со пасиштата во државна сопственост, Владата на Република Македонија го основа Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта.

Co пасиштата во државна сопственост Јавното претпријатие за пасишта стопанисува така што да се сочува нивната површина и да се зголеми нивната вредност, да се обезбеди најголем прираст на трева според природните услови.

Пасиште, е земјоделско земјиште обраснато со трева, чие  искористување се врши најрационално со пасење на добиток и косење и земјиште што се наоѓа во близина на населено место и служи претежно за изгон, одмор и делумно пасење на добиток.

Back to top